Wanneer je beslist om domotica in je huis te gaan voorzien dien je er rekening mee te houden dat het samenstellen van een dergelijk systeem niet zelden gepaard gaat met niet onaanzienlijke kosten. Op het eerste zicht lijkt het er naar uit te zien dat je deze kosten als eigenaar van de woning volledig zelf zal moeten dragen, maar er zijn ook uitzonderingen. Neem nu bijvoorbeeld het moment dat je er voor kiest om domotica te voorzien in een huis omdat je als senior langer thuis zou kunnen blijven wonen. In dat geval is het zomaar mogelijk dat de overheid of je verzekeraar haar steentje zal bijdragen. Hoe dat precies in zijn werk gaat en met welke aandachtspunten je rekening moet houden kom je te weten op deze pagina.

Geen echte subsidie voor domotica

Vooraleer we specifiek gaan kijken naar de financiële tegemoetkomingen die gedaan kunnen worden bij een investering in domotica door senioren is het de moeite waard om even een globaal beeld te schetsen van de mogelijke subsidies die je kan aanvragen voor een systeem met domotica. Eigenlijk is dit ook heel eenvoudig, want dergelijke subsidies bestaan helemaal niet. Veel mensen vinden dit vreemd omdat er bijvoorbeeld wel soms financiële tegemoetkomingen worden gegeven voor investeringen die gebeuren in een alarmsysteem. Dat is correct, maar dit valt niet onder de noemer van de domotica.

Bovenstaande wijst er wel op dat er onrechtstreeks wel mogelijkheden kunnen bestaan om een bepaalde subsidie te verkrijgen bij het samenstellen van een systeem met domotica. Echter wordt de subsidie dan niet zozeer toegekend omwille van het domotica gegeven, maar wel omdat er bijvoorbeeld een alarm in wordt geïntegreerd. Voor het aankoopbedrag van het alarm zou je dan mogelijks een bepaalde teruggave op de investering kunnen ontvangen, maar dat geldt niet voor het domotica systeem. Hou er bovendien ook rekening mee dat je lang niet altijd een financiële compensatie krijgt bij het kopen van een beveiligingssysteem.

Wat bij het voorzien van domotica bij senioren woningen?

Nu we bovenstaande hebben gezegd is het tijd geworden om te kijken naar de situatie waarin er wel een specifieke subsidie of financiële compensatie vanuit de verzekeraar kan worden gegeven voor een investering in domotica. Dit geldt in de praktijk enkel en alleen voor het moment waarop het systeem er aantoonbaar voor zorgt dat de woning leefbaarder wordt gemaakt voor senioren. Het uiteindelijke doel van de domotica moet dan ook niet zozeer zijn om de nodige luxe in de woning te implementeren, maar wel om er voor te zorgen dat de oudere personen in huis langer in hun woning kunnen blijven wonen.

Domotica als woningaanpassingen

Om aanspraak te kunnen maken op een subsidie bij een investering in domotica moet deze domotica vallen onder de noemer van de ‘woningaanpassingen’. Op het eerste zicht lijkt dit voor de hand liggend en ziet het er zelfs naar uit dat dit min of meer geldt voor alle vormen van domotica, maar dat is zeker niet het geval. Een belangrijke voorwaarde is bijvoorbeeld terug te vinden in het feit dat de domotica altijd een louter praktisch nut moet hebben. We geven graag enkele voorbeelden om dit te verduidelijken:

  1. Het vanop afstand bedienen van ramen en zelfs ook deuren;
  2. Het gebruik van een speciaal intercomsysteem;
  3. Het implementeren van slimme thermostaten in de woning;

Verschillende gemeenten hebben er voor gekozen om bij één of meerdere van bovenstaande aanpassingen aan de woning een subsidie toe te kennen. Echter moeten het senioren zijn die in de woning woonachtig zijn. Het uiteindelijke doel van deze aanpassingen heeft dan ook in ieder geval steeds om er voor te zorgen dat deze mensen langer thuis kunnen blijven wonen en dus veel minder snel moeten kijken in de richting van een zorginstelling.

Vergoeding vanuit basispakket van de zorgverzekering

Betekent bovenstaande dat je om een financiële compensatie te ontvangen op je systeem met domotica steeds bent aangewezen op de ‘goodwill’ van de gemeente waarin je woonachtig bent? Absoluut niet. Wat veel mensen namelijk niet weten is dat er ook vanuit het basispakket van de zorgverzekering verschillende tegemoetkomingen kunnen worden gedaan. Op dit vlak zijn er echter ook een aantal belangrijke punten van toepassing waar je zeker en vast rekening mee zal willen houden. Het gaat hierbij om de volgende punten:

  1. Er is vooral sprake van een financiële tegemoetkoming in het geval van bijvoorbeeld persoonsalarmering of computergestuurde systemen voor huisbesturing.
  2. Om aanspraak te kunnen maken op een gedeeltelijke terugbetaling van je investering in domotica kan er mogelijks een attest van de dokter zijn vereist.
  3. De exacte vergoeding die wordt aangeboden voor domotica gerelateerde systemen vanuit de basisverzekering is steeds afhankelijk van de zorgverzekering en verzekeraar in kwestie.

Hoe dan ook, op het ogenblik dat er wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld ‘zorgdomotica’ voor senioren mag het duidelijk zijn dat je daarvoor in een groot aantal gevallen kan rekenen op één of zelfs mogelijks meerdere financiële tussenkomsten. Hierdoor wordt jouw investering meteen op financieel vlak een flink stuk voordeliger en toegankelijker gemaakt.